Translate

Parte del Consejo Directivo FMRE 2016-2020

Iniciando un gran reto como Vicepresidente Zona XE3
en el Consejo Directivo FMRE 2016-2020
En La Foto:
Zalo XE3N, Jorge XE2PNA, Alfonso XE2O, Diego XE1YDC y Juan XE2SI